تاریخ انتشار:1400/4/6
تهیه سند توسعه محلات در منطقه 3 تهران
اقتصادسرآمد - سند توسعه محلات 12 گانه منطقه 3 تهران با تاکید بر محله محوری، ظرفیت سنجی و نیازسنجی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد،  مسیح الهی سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی گفت: تدوین سند با تاکید بر روند کاری مورد تاکید مدیریت شهری درباره تدوین برنامه توسعه محلات انجام شده است.
معاون شهردار منطقه 3 افزود: با توجه به رویکرد محله محوری مدیریت شهری، تدوین برنامه های توسعه شهری در تمامی محلات شهر تهران با تاکید بر بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود و همچنین تعریف راه حل برای معضلات اجتماعی، ایمنی، امنیت و ... دارای اهمیت است.
او بیان کرد: توجه به وجه محتوایی، تعیین روند کار، مشارکت و بهره گیری از خبرگان و متخصصین و ....در محلات و پیمایش درونی و بیرونی از جمله اقداماتی است که باید در این سند مورد توجه قرار بگیرد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی، مهمترین رویکرد در برنامه توسعه محلات را استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: اگر  شهروندان در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند، احساس تعلق در آنها ایجاد شده و در زمان اجرای این تصمیمات هم مشارکت بهتری در سطح محله خواهند داشت و از این طریق، امور بهتر پیش می‌روند.
لینک خبر:
پربازدیدترین اخبار
نظرسنجی